SAMOCHÓD ZASTĘPCZY - Wypożyczalnia Samochodów Kłodzko. Moto Car

Przejdź do treści.


W sytuacji uszkodzenia w trakcie wypadku drogowego z winy innego kierowcy, Twojego samochodu wykorzystywanego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy najemnej lub leczenia to masz prawo wynająć samochód na czas naprawy na koszt ubezpieczyciela sprawcy.

Firmy ubezpieczeniowe na ogół ponoszą koszty wynajęcia samochodu zastępczego gdy poszkodowany prowadzi działalność gospodarczą a w innych przypadkach bezpodstawnie piętrzą trudności. Warunkiem zwrotu kosztów jest wynajęcie pojazdu tej samej lub niższej klasy a takżę udokumentowanie, że pojazd jest niezbędny do pracy lub ze względu na stan zdrowia a jego brak spowoduje określone straty finansowe lub zdrowotne.
Przed wynajmem pojazdu zastępczego należy złożyć u Likwidatora lub w sekretariacie Firmy Ubezpieczeniowej oświadczenie o treści np.:
Oświadczam, że w związku z uszkodzeniem przez Państwa Klienta(kę) mojego pojazdu, służącego do celów zarobkowych / leczenia (szczegóły), jestem zmuszony(a) wynająć pojazd zastępczy na czas naprawy.
W oświadczeniu należy wskazać nr sprawy oraz że samochód jest niezbędny do dojeżdżania do pracy lub do odwożenia dzieci do szkoły. ten aby pozbawić ubezpieczyciela argumentu, że auta używamy okazyjnie więc wynajęcie zamiennego jest nieuzasadnione.   
Należy zachować kopię oświadczenia podbitą jedynie pieczęcią ubezpieczyciela i adnotacją o dniu przyjęcia.
Zgodnie z obowiązującym prawem firma ubezpieczająca nie ma prawa określić maksymalnej stawki za jaką można wynająć pojazd zastępczy, nie może polecać ani wskazywać konkretnej wypożyczalni samochodów, nie może narzucać żadnych limitów kilometrów ani czasu korzystania z tego wynajętego pojazdu. Przysługuje Państwu prawo do wynajęcia pojazdu tej samej lub niższej klasy.
Cyt.: Zgodnie z przepisami prawa (Kodeks Cywilny art. 361, 363, i 415, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.03.2000r. DU. Nr 26 poz. 310 w sprawie OC), ubezpieczyciel w zakresie OC, zobowiązany jest zaspokoić roszczenia poszkodowanego w takim stopniu, aby nie odczuwał żadnych strat związanych z zaistnieniem szkody.
Zawierając umowę obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, składamy na Ubezpieczyciela odpowiedzialność za pełne naprawienie szkody wyrządzonej ubezpieczonym autam. W myśl art. 361 § 2 kodeksu cywilnego szkoda obejmuje rzeczywiste straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono jak np. zarobki.
Ubezpieczyciel ma obowiązek zaspokoić roszczenia poszkodowanego w taki sposób, by przywrócić jego stan majątkowy sprzed zaistnienia szkody, ale też nie narazić go na dodatkowe straty finansowe czy moralne, których przyczyną mógłby być brak możliwości używania sprawnego auta. W ramach likwidacji szkody poszkodowany ma prawo wynająć na koszt ubezpieczyciela pojazd zastępczy.
Okresu najmu nie może być przez Ubezpieczyciela interpretowany jako tzw. "technologiczny czas naprawy" lecz wyznaczony  rzeczywistym czasem braku możliwości eksploatowania pojazdu – często od chwili kolizji do odbioru z serwisu.
Również w przypadku szkody całkowitej  ubezpieczyciel powinien zwrócić koszt wynajmu samochodu zastępczego za czas od wypadku do wypłaty odszkodowania.
Wróć do spisu treści